KWASY

Kwasy

Kwasy Dystrybucja i produkcja.

Grupa kwasy to niebezpieczne substancje chemiczne. Zawsze należy zachować szczególną ostrożność podczas ich używania i stosować zgodnie z wytycznymi podanymi kartach charakterystyki produktu. Należy również zadbać o właściwe warunki przechowywania takie jak np. odpowiednie miejsce magazynowania i pojemniki trzymając je z dala od substancji z którymi mogą wejść w reakcję. Pamiętaj o tym ponieważ kwasy niosą ze sobą poważne skutki dla zdrowia i środowiska są bardzo szkodliwe. Poniżej lista dostępnych produktów: