ODCZYNNIKI CHEMICZNE

Oferujemy szeroką gamę produktów w celu zaspokojenia potrzeb wszystkich rodzajów przemysłu jak:
– Rolnictwo
– Biotechnologia
– cement
– Chemia
– Kosmetyki
– Elektronika
– środowisko
– Pasze
– Żywność i napoje
– Szpitale
– Metal
– Górnictwo
– Olej
– Petrochemia
– Farmacja
– Polimery
– Badania
– Woda

W odpowiedzi na różnorodne zastosowania i wymagania jakie musi spełniać laboratorium chemiczne oferujemy naszym klientom szeroki wybór rozpuszczalników oraz odczynników.

Klasy czystości : odczynniki chemiczne czyste do analizy, odczynniki chemiczne czyste, odczynniki chemiczne do syntezy, odczynniki chemiczne spełniające wymagania Farmakopei

Odczynniki czyste do analizy

Jest to najczęściej używana czystość do laboratoryjnej pracy analitycznej i odpowiada wysokiej jakości chemikaliów do użytku laboratoryjnego i specjalistycznego. Wachlarz oferowanych przez nas odczynników obejmuje: rozpuszczalniki, sole, kwasy i zasady, roztwory i mieszaniny.  Metody analityczne stosowane do tych oznaczeń są oparte na standardowych procedurach testowych opisanych w specyfikacjach technicznych.

Odczynniki czyste

Produkty chemiczne o tym stopniu czystości, posiadają mniej wymagającą specyfikację niż pozostałe gatunki odczynników, ale w pełnej klasyfikacji  wyróżniają się wyższą czystością w porównaniu do produktów przemysłowych.

Produkty takie są stosowane w przemyśle farmaceutycznym, zarówno jako odczynniki oraz surowce do produkcji. Zakres produktów obejmuje rozpuszczalniki, sole, kwasy i zasady, roztwory i mieszaniny.

Odczynniki do syntezy

Stopień czystości odczynników do użytku laboratoryjnego. Wykorzystywane są głównie do rutynowych badań oraz w syntezach organicznych, w których wyższa klasa analityczna nie jest wymagana.

Odczynnik spełniające wymagania Farmakopei

Jakość substancji chemicznych jest zgodna z monografią Farmakopei.  Specyfikacja produktów odpowiada FP (farmakopei polskiej), USP (farmakopei amerykańskiej) lub PhEur (farmakopei europejskiej)
Poszczególne klasy : UHPLC, LC-MS, HPLC: supergradient, gradient, do analizy izokratycznej.

Więcej informacji udzieli Państwu:

Katarzyna Serwatka
tel. 71 381 25 11
kom. 509 419 957
labor@archem.com.pl