Nazwa i synonimy:

polskie: kwas mrówkowy, kwas metanowy, kwas wodorokarboksylowy
angielskie: Carbonous acid; Formylic acid; Hydrogen carboxylic acid; Hydroxy(oxo)methane; Metacarbonoic acid; Oxocarbinic acid; Oxomethanol

Wzór chemicznyHCOOH

Numer CAS: 64-18-6
Numer UN (ONZ)

1779

Numer WE (EINECS): 200-579-1

Pakowanie:

Kwas mrówkowy techniczny jest przechowywany i transportowany w atestowanych opakowaniach o pojemnościach: 1000l, 20l.

Charakterystyka:

Bezbarwna ciecz o ostrym, drażniącym zapachu, ma właściwości żrące, doskonale miesza się z wodą. Konserwant o silnych właściwościach grzybobójczych, przy wysokich stężeniach i niskim zakresie pH zakres jego działania obejmuje również bakterie.

Zastosowanie:

Ze względu na swoje właściwości grzybobójcze często wykorzystywany jako składnik preparatów grzybobójczych i zakwaszających. Często występuje w mieszaninach z innymi kwasami, bądź naniesiony na nośnik. Szerokie zastosowanie w syntezie organicznej. W pszczelarstwie jest stosowany do zwalczania roztocza Varroa destructor .Kwas mrówkowy jest stosowany również jako konserwant . Jego numer jako dodatku do żywności to E 236 . W medycynie ma zastosowanie jako środek rozszerzający naczynia krwionośne, porażający receptory czuciowe i bólowe