Nazwa i synonimy:

polskie:  kwas fluorowodorowy, wodny roztwór fluorowodoru
angielskie: hydrofluoric acid, hydrogen fluoride, fluorhydric acid, hydrofluoride

Wzór chemiczny – HF

Numer CAS: 7664-39-3
Numer UN (ONZ)

1790

Numer WE (EINECS): 231-634-8

Pakowanie:

Kwas fluorowodorowy oferujemy w opakowaniach 5, 20, 200L

Charakterystyka:

Stanowi bezbarwną ciecz o ostrej woni. Drażni drogi oddechowe. Rozcieńczone roztwory również są bardzo niebezpieczne, gdyż przenikają bez uczucia bólu przez skórę i tkanki miękkie, atakując bezpośrednio chrząstki i kości. Oparzenia fluorowodorem wymagają niezwłocznego leczenia i uwagi od razu, gdy zostaną zauważone. Oparzenia kwasem fluorowodorowym nie są podobne do oparzeń innymi kwasami. Jednorazowe skutki oparzeń zależą od stężenia roztworu kwasu. Stężony kwas zawiera około 70% HF.

Zastosowanie:

Kwas fluorowodorowy rozpuszcza większość metali oprócz złota, platyny i ołowiu. Pod wpływem tego kwasu (lub gazowego fluorowodoru) krzemionka SiO2, tak wolna jak i związana w krzemianach, ulega przemianie w łatwo lotny SiF4. Dlatego kwas fluorowodorowy znajduje zastosowanie do trawienia szkła. Ponadto wykazuje działanie bakteriobójcze, dlatego jego rozcieńczonych roztworów używa się do celów dezynfekcyjnych (przemysł drożdżowy). HF jest stosowany do fluorowania węglowodorów, przeróbce ropy naftowej, wytrawianiu znaków i napisów na szkle, wytwarzaniu glinu, produkcji aluminiowych puszek, oczyszczaniu kwarcu. Jest także stosowany do wyrobu heksafluorku uranu UF6 używanego do wzbogacania uranu.