Nazwa i synonimy:

polskie: kwas fosforowy, kwas ortofosforowy(V)
angielskie:  phosphoric acid, orthophosphoric acid, phosphoric(V) acid

Wzór chemicznyH3PO4

Numer CAS:

7664-38-2

Numer UN (ONZ)

1805

Numer WE (EINECS): 231-633-2

Pakowanie:

Kwas fosforowy techniczny jest przechowywany i transportowany w atestowanych opakowaniach o pojemnościach: 1000l, 30l, 20l.

Charakterystyka:

Kwas fosforowy  jest nieorganicznym kwasem tlenowym. Roztwór 75 % to żrąca, bezbarwna lub jasno żółta ciecz.  Nie ma charakterystycznego zapachu. Rozpuszcza się w wodzie z wydzielaniem ciepła. Pary kwasu wywołują podrażnienia dróg oddechowych. Kontakt ze skórą powoduje oparzenia chemiczne.

Zastosowanie:

– w nawozach i jako dodatek paszowy

– do odrdzewiania metali

– jako środek odtłuszczający

– regulator pH

– składnik detergentów i środków do czyszczenia

– pomoc do lutowania

– w przemyśle spożywczym do zakwaszania żywności

– w przemyśle farmaceutycznym do produkcji niektórych leków.

– w cukrownictwie do oczyszczania soków