Nazwa i synonimy:

polskie: kwas azotowy(V)
angielskie:  nitric acid

Wzór chemiczny – HNO3

Numer CAS:

7697-37-2

Numer UN (ONZ)

2031

Numer WE (EINECS): 231-714-2

Pakowanie:

Kwas azotowy jest rozlewany do atestowanych opakowań o pojemnościach: 1000l, 20l.

Charakterystyka:

Kwas azotowy to jeden z najsilniejszych nieorganicznych kwasów tlenowych.
Silnie żrąca, bezbarwna ciecz. Ma ostry, charakterystyczny zapach. Podczas dłuższego przechowywania zabarwia się na żółto. Rozpuszcza się w wodzie. Jest związkiem nietrwałym, rozkłada się pod wpływem ogrzewania i światła. Aktywny chemicznie, większość reakcji ma przebieg gwałtowny. Pary  kwasu  wywołują  stany zapalne dróg oddechowych. W przypadku kontaktu ze skórą powoduje oparzenia.

Zastosowanie:

-w przemyśle chemicznym do produkcji nawozów mineralnych

-w przemyśle spożywczym (do czyszczenia aparatów i urządzeń ze stali kwasoodpornej),

-w ogrodnictwie do zakwaszania podłoża,

-w procesie obróbki metali

-w przemyśle tworzyw sztucznych.

-w produktach czyszczących zawierających kwas azotowy