CL70 Dezyfektar

CL70 Dezyfektar Płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni – na bazie alkoholi

Nr katalogowy CL70 Dezyfektar Nazwa Opakowanie
CL70.01.700 CL70 Dezyfektar 700ml
CL70.00.005 CL70 Dezyfektar Kanister 5L
CL70.00.900 CL70 Dezyfektar IBC 1000L

CL70 Dezyfektar przeznaczony jest do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w warunkach przemysłowych i domowych, w branży medycznej i przemyśle spożywczym oraz zakładach użyteczności publicznej, a także do dezynfekcji powierzchni niemających kontaktu z żywnością. Zalecany do stosowania w salonach kosmetycznych, fryzjerskich, fitness, masażu i SPA oraz szkołach , przedszkolach, w domach opieki i sanatoriach.

Pozwolenie na obrót produktem biobójczym  nr 9035/22

Skład CL70 Dezyfektar: 100g płynu zawiera substancja czynna: 65g etanol (Nr WE 200-578-6, Nr CAS 64-17-5), 5g 2-propanol (propan-2-ol) (Nr WE 200-661-7, CAS  67-63-0)                                                 

Skuteczność biobójcza. Wykazuje działanie: bakteriobójcze, drożdżakobójcze EN 1500, EN 13727+A2:2015-12, EN13624:2013-12– 60sek, wirusobójcze wobec wirusów otoczkowych (w tym HIV/HBV/HCV) – 1min. oraz wobec wirusów bezotoczkowych wg EN 14476 – 1min (w tym Polio, Adeno, Rota)

Wytwórca: Archem Sp. z o.o.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

POSTĘPOWANIE KROK PO KROKU podczas dezynfekcji powierzchni:

  1. Płyn CL70 Dezyfektar należy przygotować bezpośrednio przed wykonaniem pracy.
  2. Usuń z powierzchni poziomych (schody, rampy załadowcze, podłogi) zbędne kartony, papier, śmieci.
  3. Płyn CL70 Dezyfektar może być stosowany w procesie ręcznym lub mechanicznym. Nanieś preparat na czyszczoną powierzchnię.
  4. W razie potrzeby miejsca trudno dostępne (klamki, toalety, kubły itd.) spryskaj ponownie lub doczyść ręcznie używając szczotki.
  5. Pozostaw do wyschnięcia lub zetrzyj jednorazowym czyściwem (ręcznik papierowy). Czyściwo usuwaj zgodnie z systemem usuwania odpadów obowiązujących w przedsiębiorstwie.
  6. Podczas pracy możesz używać odzież ochronną i rękawice ochronne dla własnego bezpieczeństwa.
  7. Zapisz wykonaną pracę w karcie mycia i dezynfekcji jeśli ją posiadasz.
  8. Dokładne mycie magazynów, hal, ramp załadowczych i innych powierzchni przemysłowych należy przeprowadzać zgodnie z harmonogramem mycia lub w razie konieczności częściej.

Instrukcja użycia:

Preparat gotowy do użycia – nie rozcieńczać!

Dezynfekcja rąk. Przed dezynfekcją należy umyć i osuszyć ręce. Podczas całego czasu aplikacji ręce muszą być nawilżone skoncentrowanym preparatem. Wcierać aż do wyschnięcia.

Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą PN-EN 1500: 3ml CL70 wcierać w skórę rąk przez 30 sek., powtórzyć.

Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą PN-EN 12791: 5 ml CL70 wcierać w skórę rąk 1,5min.

Dezynfekcja powierzchni: Powierzchnię równomiernie pokryć preparatem (zużywając max. 50ml/m2) przez rozpylanie lub za pomocą nasączonej ściereczki. Rozpylać z odległości ok. 25-30 cm na dezynfekowaną powierzchnię. Jednorazowo dezynfekować do 2 m2 powierzchni. Stosować w temp. 4-30°C, nie dłużej niż 5 min (powierzchnie w kontakcie z pacjentem lub personelem) lub nie dłużej niż 60 min pozostałe powierzchnie. UWAGA. Nie stosować na materiały wrażliwe na alkohol (powierzchnie lakierowane, drewno, bejcowane, pleksi). Nie stosować na urządzenia podłączone do prądu. Nie używać w pobliżu źródeł ognia. Powierzchnie kontaktujące się z żywnością po wykonaniu dezynfekcji należy zmyć wodą pitną.

Dezynfekcja narzędzi: Stosować w temp. 20-70°C, nie dłużej niż 60 min.

CL70 Dezyfektar- Wyłącznie do użytku zewnętrznego!

NIEBEZPIECZEŃSTWO

piktogramy Dezyfektar

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

  1. Unikać kontaktu z otwartym ogniem. Ciecz wysoce łatwopalna.
  2. Przechowywać z dala o źródeł ciepła, chronić przed dziećmi.

Opis środków pierwszej pomocy przy CL70 Dezyfektar

Kontakt z okiem Natychmiast płukać dużą ilością letniej wody,najlepiej bieżącej, przez co najmniej 15 min. Usunąć szkła kontaktowe. Unikać silnego strumienia wody ze względu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogówki. Jeżeli podrażnienie nie ustępuje, należy skonsultować się z lekarzem-okulistą.
Przez drogi oddechowe Wynieść poszkodowanego z miejsca narażenia, ułożyć w wygodnej pozycji półleżącej lub siedzącej, zapewnić spokój, chronić przed utratą ciepła. Jeżeli wystąpią zaburzenia oddychania, zastosować sztuczne oddychanie.  Jeżeli  objawy  nie  ustępują, wezwać lekarza.
Przez przewód pokarmowy Jeżeli nastąpi połknięcie, nie prowokować wymiotów. Wypłukać usta wodą, a następnie podać do wypicia dużą ilość wody (jeśli poszkodowany jest przytomny). Nie podawać mleka, węgla aktywnego, środków wymiotnych. Nigdy nie podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej. Zapewnić pomoc lekarską.
Kontakt ze
skórą
Produkt przeznaczony do dezynfekcji rąk. W przypadku niepokojących objawów skonsultować się z lekarzem.
Ochrona osób udzielających pierwszej pomocy Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, że jest się odpowiednio przeszkolonym. Jeżeli podejrzewa się, że opary są wciąż obecne ratownik powinien założyć właściwa maskę lub oddechowy aparat izolacyjny. Może być niebezpiecznym dla osoby udzielającej sztucznego oddychania usta – usta. Należy dokładnie zmyć zanieczyszczone ubranie wodą przed jego zdjęciem lub założyć rękawice.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać  we właściwie  oznakowanych, szczelnie zamkniętych  opakowaniach, w chłodnym, suchym,  dobrze wentylowanym pomieszczeniu magazynowym.

Do pobrania

karta charakterystyki substancji CL70 Dezyfektar

etykieta produktu