Nazwa i synonimy:

polskie:  kwas octowy, kwas etanowy, kwas metanokarboksylowy
angielskie: acetic acid, ethanoic acid, Vinegar acid

Wzór chemiczny – C2H4O2

Numer CAS: 64-19-7
Numer UN (ONZ)

2790

Numer WE (EINECS): O200-580-7

Pakowanie:

Produkt oferujemy w atestowanych opakowaniach o pojemności 1000, 20L.

Charakterystyka:

Czysty kwas octowy jest bezbarwną, żrącą cieczą. Mieszalny z wodą. 100% kwas octowy jest bardzo higroskopijny (pochłania wilgoć z powietrza).

Zastosowanie:

Synteza organiczna, do produkcji sztucznego jedwabiu, leków (aspiryna), niepalnej taśmy filmowej i esencji octowej, kwasu chlorooctowego, octanów, karboksymetylocelulozy, octanu celulozy, w technice grzewczej do usuwania kamienia kotłowego, jako ocet spożywczy do konserwacji żywności, jako składnik roztworów buforowych i wiele innych. Bardzo duże ilości kwasu octowego używane są jako rozpuszczalnik w rafinacji kwasu tereftalowego, używanego do wielkotonażowej produkcji poli(tereftalanu etylenu) (butelki PET). Jest stosowany również jako konserwant- jego numer jako dodatku do żywności to E260.