Grafika przedstawiająca Archem wizja

Wizja

Wizja Archem: Naszą ambicją jest zrównoważony rozwój firmy w oparciu o równorzędne relacje z partnerami. Dążymy do ewolucji naszej pozycji na rynku dystrybucji chemikaliów i wyposażenia laboratoryjnego oraz stania się liderem w branży. Wierzymy, że sukces zależy od umiejętności tworzenia trwałych relacji dlatego będziemy budowali dobry, przyjazny wizerunek partnera biznesowego i pracodawcy zapewniającego poczucie bezpieczeństwa i komfortu pracy.