Nazwa i synonimy:

polskie:  woda amoniakalna, amoniak w wodzie, roztwór amoniaku
angielskie: Ammonia solution, ammonia water, ammonical liquor, ammonia liquor, aqua ammonia, aqueous ammonia

Wzór chemiczny – NH3·H2O

Numer CAS: 1336-21-6
Numer UN (ONZ)

2672

Numer WE (EINECS): 231-635-3

Pakowanie:

Wodę amoniakalną rozlewamy do atestowanych opakowań o pojemnościach 1000, 20l.

Charakterystyka:

Bezbarwna ciecz o silnym zapachu. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Zastosowanie:

– w rolnictwie jako nawóz,

– w garbarstwie do produkcji żelatyny,

– w energetyce, w instalacjach redukcji emisji do atmosfery,

– w przemyśle gumowym,

– w przemyśle barwników,

– w przemyśle organicznym,

– w przemyśle szklarskim,

– jako regulator pH.