Nazwa i synonimy:

polskie:  wodorotlenek litu jednowodny
angielskie: Lithium Hydroxide Monohydrate

Wzór chemiczny – LiOH*H2O

Numer CAS: 1310-66-3
Numer UN (ONZ)

brak

Numer WE (EINECS): 215-183-4

Pakowanie:

Worek 25 kg.

Charakterystyka:

Wodorotlenek Litu występuje jako odmiana bezwodna lub monohydrat. Monohydrat jest ciałem stałym w kolorze białym, bez zapachu o temperaturze topnienia: 424 °C. Rozpuszczalny w wodzie.

Zastosowanie:

– Przemysł chemiczny

– Przemysł jądrowy

– Przemysł metalurgiczny

– Przemysł ceramiczny

– Przemysł elektrotechniczny

Przeznaczenie:

– specjalny stop z glinem i ołowiem

– zastosowanie w technice jądrowej, wchodzi w skład prętów sterujących w reaktorze jądrowym

– produkcja smarów w przemyśle elektrotechnicznym

– produkcja katalizatorów ceramicznych

– produkcja łożysk