Nazwa i synonimy:

polskie:  wapnia wodorotlenek, wapno hydratyzowane, wapno gaszone; wapno lasowane
angielskie: Calcium hydroxide, slaked lime, hydrated lime

Wzór chemiczny – Ca(OH)2

Numer CAS: 1305-62-0
Numer UN (ONZ)

brak

Numer WE (EINECS): 215-137-3

Pakowanie:

Worek 25 kg

Charakterystyka:

Jest słabo rozpuszczalny w wodzie, około 1,3 g/dm³ w 20 °C. Jego roztwór wodny nosi nazwę „woda wapienna” i jest dość mocną zasadą (pH ok. 12) o działaniu żrącym.

Zastosowanie:

– w budownictwie jako spoiwo zapraw murarskiej i tynkarskiej (wapiennej i cementowo-wapiennej),
– jako baza i lepiszcze farb malarskich (farba wapienna) o właściwościach dezynfekcyjnych stosowana do malowania (bielenia) wnętrz mieszkalnych, budynków gospodarczych oraz pni drzew owocowych,
– w przemyśle chemicznym, ochronie środowiska i drogownictwie.