Nazwa i synonimy:

polskie:  potaż żrący, potaż kaustyczny
angielskie: Potassium hydroxide, Caustic potash, Potash lye

Wzór chemiczny – KOH

Numer CAS: 1310-58-3
Numer UN (ONZ)

1813

Numer WE (EINECS): 215-181-3

Pakowanie:

Worek 25 kg

Charakterystyka:

Białe ciało stałe o silnych właściwościach higroskopijnych, bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie, Wodorotlenek potasu oraz jego roztwór wodny pochłania z powietrza dwutlenek węgla z wytworzeniem węglanu potasu, dlatego należy go przechowywać w szczelnych pojemnikach. Jest silnie żrący, może spowodować poważne oparzenia. Po połknięciu powoduje oparzenia przełyku i żołądka, może spowodować jego perforację

Zastosowanie:

Sporządzania kąpieli galwanicznych, w kąpielach do odtłuszczania i czernienie, do procesów galwanicznych, składnik do produkcji katalizatorów, stosowany jako preparat optymalizujący będący składnikiem kleju skrobiowego w produkcji opakowań z tektury falistej, wykorzystywanie do procesu chemicznego przygotowania powierzchni stali przed cynkowaniem ogniowym, do produkcji detergentów, do udrażniania przewodów kanalizacyjnych, do produkcji środków myjąco – dezynfekujących, jako środek w procesie mycia maszyn, do kąpieli odtłuszczania chemicznego i elektrochemicznego oraz jako neutralizator ścieków galwanicznych z linii cynkowej i fosforanowej, do produkcji wieloskładnikowych nawozów, do korekty pH ścieków, do regulacji pH przy produkcji kleju, składniki płuczki wiertniczej, stosowanej na platformie morskiej.