Nazwa i synonimy:

polskie:  octan etylu; eter octowy; ester etylowy kwasu octowego, ester octowy

angielskie:  ethyl acetate, ethyl ethanoate, acetic ester

wzór chemiczny – C4H8O2

Nr CAS: 141-78-6

Nr WE (EINECS): 205-500-4

Nr UN (numer ONZ): 1173

Pakowanie:

Octan etylu rozlewamy do atestowanych opakowań DPPL a 1000 litrów i kanistrów a 20 litrów.

Charakterystyka:

Jest bezbarwną cieczą o charakterystycznym, przyjemnym, owocowym zapachu. Rozpuszczalna bez ograniczeń w alkoholu etylowym, eterze etylowym, acetonie, chloroformie, olejach, miesza się z większością rozpuszczalników organicznych.

Zastosowanie:

W przemyśle perfumeryjnym: jako składnik olejków zapachowych oraz w innych gałęziach przemysłu, jako rozpuszczalnik farb (w tym jako rozpuszczalnik usuwający lakier do paznokci), klejów, nitrocelulozy, tworzyw sztucznych, żywic winylowych, żywic estrowych, herbicydów, olejów, tłuszczów, lakierów, w syntezie organicznej a także w przemyśle spożywczym jako dodatek aromatyzujący do żywności oraz jeden ze składników kawy bezkofeinowej.