Nazwa i synonimy:

polskie:  keton etylowo-metylowy; 2-butanon, MEK

angielskie:  methyl ethyl ketone, 2-Butanone

wzór chemiczny – C₄H₈O

 Nr CAS: 78-93-3

Nr WE (EINECS): 201-159-0

Nr UN (numer ONZ): 1193

Pakowanie:

MEK rozlewamy do atestowanych opakowań DPPL a 1000 litrów i kanistrów a 20 litrów.

Charakterystyka:

Jest bezbarwną, łatwopalną i lotną cieczą o ostrym, słodkim zapachu zbliżonym do acetonu.

Zastosowanie:

MEK jest wykorzystywany jako rozpuszczalnik w wielu procesach związanych z syntetycznymi żywicami, skórami i gumami oraz z powłokami winylowymi, nitrocelulozowymi i akrylowymi. Znajduje zastosowanie w wytwarzaniu smarów, lakierów, klejów, farmaceutyków, środków czyszczących i preparatów do usuwania farb i lakierów. Obecny jest w niewielkich ilościach w niektórych kosmetykach i produktach spożywczych jako środek zapachowy i smakowy. W przemyśle stosuje się go także do rozwłókniania drewna liściastego i formulacji pestycydów.