Trisodu fosforan

Nazwa i synonimy:

polskie:  trisodu fosforan dwunastowodny, fosforan trisodowy, ortofosforan trójsodowy
angielskie: Trisodium phosphate dodecahydrate, Sodium phosphate tribasic dodecahydrate

Wzór chemiczny – Na3PO4*12H2O

Numer CAS: 10101-89-0
Numer UN (ONZ)

3262

Numer WE (EINECS): 231-509-8

Pakowanie:

Worek 25 kg.

Charakterystyka:

Forma: krystaliczny proszek

Kolor: biały

Zapach: substancja bezwonna

Zastosowanie:

Fosforan sodu stosowany jest do sporządzania kąpieli odtłuszczających stosowanych do przygotowywania metali przed pokrywaniem powłokami galwanicznymi i lakierniczymi.

Składnik proszków do prania i środków do zmiękczania wody i nawozów sztucznych.

W laboratoriach i technice używany do otrzymywania fosforanów innych metali.

ZAMÓW PRODUKT:

Tel. kom.  501 125 899

E-mail:  surowce@archem.com.pl