Sól drogowa

Nazwa i synonimy:

polskie:  sól drogowa, sodu chlorek techniczny
angielskie: road salt, sodium chloride

Wzór chemiczny – NaCl

Numer CAS: 7647-14-5
Numer UN (ONZ)

Nie dotyczy. Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie.

Numer WE (EINECS): 2231-598-3

Pakowanie:

Worek 25 kg

Charakterystyka:

Substancja stała, niepalna. W ogniu wydzielają się toksyczne gazy, pary i dymy. Chlorek sodu działa słabo drażniąco na organizm człowieka. Zagrożenie ekotoksykologiczne: Chlorek sodu w nadmiarze działa szkodliwie na organizmy wodne i glebowe.

Zastosowanie:

Jest stosowana jako środek do rozmrażania i zwalczania śliskości zimowych na drogach, chodnikach i innych ciągach komunikacyjnych. W handlu dostępna zwykle w formie nieoczyszczonej soli kamiennej. Sól drogowa negatywnie wpływa na środowisko naturalne, odbarwia i niszczy obuwie oraz betonowe elementy infrastruktury drogowej (krawężniki, płytki chodnikowe, kostkę brukową, itp.), a także przyśpiesza korozję podwozi i karoserii aut.

ZAMÓW PRODUKT:

Tel. kom.  501 125 899

E-mail:  surowce@archem.com.pl