Sodu węglan

Nazwa i synonimy:

polskie:  sodu węglan lekki, węglan disodu, soda amoniakalna, soda kalcynowana
angielskie: sodium carbonate, disodium carbonate, calcined soda, soda ash

Wzór chemiczny – Na2CO3

Numer CAS: 497-19-8
Numer UN (ONZ)

Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie

Numer WE (EINECS): 207-838-8

Pakowanie:

Worek 25 kg

Charakterystyka:

Sodu węglan jest białym, krystalicznym proszkiem, bardzo higroskopijnym i dobrze rozpuszczalnym w wodzie.

Zastosowanie:

Doskonały topnik w procesie wytapiania szkła, stosowany w różnych dziedzinach przemysłu chemicznego, w przemyśle celulozowo-papierniczym do otrzymywania papieru, metalurgicznym, w przemyśle chemii gospodarczej do produkcji mydeł i środków piorących, do uzdatniania (zmiękczania) wody, do wyrobu wodorotlenku sodu, ługowania wełny, do produkcji niektórych nawozów np. saletry sodowej, do wytrącania jonów wapnia i magnezu, do odsiarczania gazów odlotowych.

ZAMÓW PRODUKT:

Tel. kom.  501 125 899

E-mail:  surowce@archem.com.pl