SLS

SLS

Charakterystyka:

SLS to anoniowy surfaktant z grupy alkilosiarczanów. Jego stan skupienia zależny jest od temperatury środowiska: W zakresie do 30 °C ma tendencję do krystalizacji. Po ogrzaniu do 40°C wraca do pierwotnej postaci cieczy o barwie od bezbarwnej do jasnożółtej. Posiada właściwości czyszczące i pianotwórcze.

Zastosowanie:

Używany do produkcji: wszelkiego rodzajów płynnych środków kosmetycznych, detergentów użytku domowego i przemysłowego.

ZAMÓW PRODUKT:

Tel. kom.  501 125 899

E-mail:  surowce@archem.com.pl