Pasta ABS Na 50%

Pasta ABS Na 50%

Charakterystyka:

Anoniowy środek powierzchniowy czynny w postaci soli sodowej alkilobenzenosulfanowej w stężeniu 50%. Jasna barwa. Postać skoncentrowanej pasty. Pozwala na uzyskanie efektu stabilnej piany w produktach gdzie jej obecność jest niezbędna i kluczowa. Posiada właściwości odtłuszczające i zwilżające.

Zastosowanie:

Używana do produkcji: detergentów myjących i piorących, środków ochrony roślin. Oraz jako domieszki zwilżające w budownictwie.

ZAMÓW PRODUKT:

Tel. kom.  501 125 899

E-mail:  surowce@archem.com.pl