Cynku chlorek

Nazwa i synonimy:

polskie:  cynku chlorek, dichlorek cynku, chlorek cynku (II)
angielskie: zinc chloride, zinc dichloride, dichlorozinc, zinc (II) chloride

Wzór chemiczny – ZnCl2

Numer CAS: 7646-85-7
Numer UN (ONZ)

2331

Numer WE (EINECS): 231-592-0

Pakowanie:

Worek 25 kg.

Charakterystyka:

Nieorganiczny związek o silnych właściwościach higroskopijnych, rozpuszczalny w wodzie, etanolu, eterze, glicerynie. Ma postać stałą koloru białego o charakterystycznym zapachu.

Zastosowanie:

Zastosowanie jako topnik do odlewów, jako półprodukt m.in. elektrolitu baterii cynkowo-węglowych, do powlekania powierzchni metalowych, w laboratoriach chemicznych, jako środek zapobiegający zamarzaniu, do produkcji: środków ochrony roślin, nawozów, produktów do spawania i lutowania.

ZAMÓW PRODUKT:

Tel. kom.  501 125 899

E-mail:  surowce@archem.com.pl