Nazwa i synonimy:

polskie:  wodorotlenek sodu, soda kaustyczna, soda żrąca
angielskie: Sodium hydroxide, caustic soda, lye

Wzór chemiczny – NaOH

Numer CAS: 1310-73-2
Numer UN (ONZ)

1823

Numer WE (EINECS): 215-185-5

Pakowanie:

Oferujemy produkt w postaci stałej w workach 25 kg, wodny roztwór opakowania 1000, 30L.

Charakterystyka:

W postaci stałej jest białą substancją o budowie krystalicznej (granulki lub płatki). W postaci wodnego roztworu je bezwonną cieczą. Ma właściwości higroskopijne, łatwo też łączy się z dwutlenkiem węgla z powietrza, dlatego należy ją przechowywać w szczelnie zamkniętych naczyniach. W wodzie rozpuszcza się bardzo dobrze, wydzielając znaczne ilości ciepła i tworząc silnie żrący ług sodowy – bezbarwną, bezzapachową i niepalną ciecz. Działa parząco na skórę. Stopiony wodorotlenek sodu atakuje krzemionkę, szkło i porcelanę.

Zastosowanie:

– Przemysł chemiczny

– Przemysł celulozowo-papierniczy

– Przemysł petrochemiczny

– Przemysł włókien sztucznych

Przykładowo służy do czyszczenia rur kanalizacyjnych, mycia urządzeń przemysłu spożywczego w procesie CIP (clean in place), uzdatniania wody do celów przemysłowych.