Siarczan sodowy 2-etyluheksylu

Charakterystyka:

Umiarkowanie pienny anionaktywny tensyd o barwie jasnożółtej. Stosowany przy galwanizacji pokrywania metalem i bejcowania metali. Posiada właściwości zwilżające.

Zastosowanie:

Używany do produkcji: ciekłych detergentów, przemysłowych formulacjach myjących powierzchnie twarde.