CL50 Viruseptar Preparat do dezynfekcji powierzchni na bazie aktywnego chloru

Nr katalogowy Nazwa Opakowanie
użytek powszechny – aktywny chlor min 0,5%  
CL50.05.005 CL50 Viruseptar Kanister 5L
CL50.05.030 CL50 Viruseptar Kanister 30L
  użytek profesjonalny – aktywny chlor min 2% (tylko dla firm)  
CL50.20.030 CL50 Viruseptar 2 Kanister 30L  
CL50.20.900 CL50 Viruseptar 2 IBC 1000L  
Płyn o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym i wirusobójczym do bezpośredniego użycia powszechnego (CL50 Viruseptar i Viruseptar 2) lub profesjonalnego (CL50 Viruseptar 2) – przy zastosowaniu środków ochrony indywidualnej. Produkt jest przeznaczony do dezynfekcji powierzchni, posadzek, podłóg oraz miejsc publicznych takich jak wiaty, chodniki, przejścia dla pieszych, szatnie i magazyny, ma zastosowanie w zakładach pracy, użyteczności publicznej oraz zakładach opieki zdrowotnej. Służy również do dezynfekcji urządzeń i instalacji przemysłowych, systemów klimatyzacyjnych, pojemników na odpady oraz powierzchni kontaktujących się z żywnością (po zastosowaniu produktu należy spłukać wodą powierzchnie mogące mieć kontakt z żywnością). Do dezynfekcji powierzchni z płytek ceramicznych (podłogi i ściany), sanitariatów, łazienek i kuchni, w obszarze przemysłowym, spożywczym i instytucjonalnym.
Dodatkowo CL50 Viruseptar w warunkach domowych służy do mycia i dezynfekcji powierzchni kuchennych (typu: blaty, zlewy) oraz do mycia i dezynfekcji powierzchni łazienkowych (typu: wanny, prysznice, toalety)

Pozwolenie na obrót produktem biobójczym  nr 1449/TP/2020

Substancja czynna:

CL50 Viruseptar: aktywny chlor uwalniany przez podchloryn sodu, WE: 231-668-3, CAS: 7681-52-9, zawartość 0,5g/100g

CL50 Viruseptar 2 : aktywny chlor uwalniany przez podchloryn sodu, WE: 231-668-3, CAS: 7681-52-9, zawartość 2g/100g

DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI. POSTĘPOWANIE KROK PO KROKU.

  1. Płyn CL50 Viruseptar/Viruseptar 2 należy przygotować bezpośrednio przed wykonaniem pracy.
  2. Używaj preparat tylko na powierzchnie czyste. Usuń z powierzchni poziomych (schody, rampy załadowcze, podłogi) zbędne kartony, papier, śmieci.
  3. Powierzchnię pokryj równomiernie i dokładnie preparatem przez rozpylanie (myjka ciśnieniowa, rozpylacz, atomizer). Rozpylać z odległości min. 30cm na dezynfekowaną powierzchnię.
  4. W razie potrzeby miejsca trudno dostępne (klamki, toalety, kubły itd.) spryskaj ponownie lub doczyść ręcznie używając szczotki.
  5. Pozostaw do wyschnięcia w przypadku powierzchni na wolnym powietrzu lub spłucz wodą – wewnątrz pomieszczeń. Spłucz wodą pitną jeśli powierzchnia będzie miała później kontakt z żywnością
  6. Zużyte pojemniki po preparacie usuwaj zgodnie z systemem usuwania odpadów obowiązującym w przedsiębiorstwie.
  7. Podczas pracy należy używać odzież ochronną, rękawice ochronne i ochronę oczu dla własnego bezpieczeństwa.
  8. Zapisz wykonaną pracę w karcie mycia i dezynfekcji jeśli ją posiadasz.
  9. Dokładne mycie magazynów, hal, ramp załadowczych i innych powierzchni przemysłowych należy przeprowadzać zgodnie z harmonogramem mycia lub w razie konieczności częściej.

Do pobrania

karta charakterystyki CL50 Viruseptar

karta charakterystyki CL50 Viruseptar 2